Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Főoldal
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Hang megrendelése
Hang letöltése
Vendégkönyv és chat
Fórum
Bannerjeink
Partnereink


Léleképítő idézetek


"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!"  (Jézus)


2018

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

1. hét

(2018. 01. 01. - 07.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ZAVARÓ ÍRÁSOKRÓL

Egy most megjelent folyóiratban Jézus nevében olyan kijelentések olvashatók, amelyek nagyon megzavarhatják a hiszékeny olvasók táborát.

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

Volt olyan eset, amikor Engem ördögnek mondottak (János 10;20). Természetes, hogy ennek ellenkezője is előfordulhat. Mondhatják az ördögöt is Jézusnak.
Isten őrizzen, hogy cáfolatot küldj annak a folyóiratnak! Az ilyen esetek nagyszerű próbatételek az Enyéim számára! Akik kívülről, és nem szívükre hallgatva az evangéliumaimból akarják táplálni lelküket, szellemüket, azok nem megtérni akarnak, hanem elszórakozni és másokat is szórakoztatni akarnak érdekesnél érdekesebb információkkal.
Ismétlem! Isten őrizzen, hogy vitába szállj olyan elméletekkel, amelyek falsul hangzanak szívedben, s amelyek tekervényes szellemi bukfencekkel igyekeznek alapot találni maguknak! Ne féltsd enyéimet! Aki Istent szerető, annak minden a javára válik (Róm 8;28). Aki pedig nem Istent szerető, annak hiába beszélsz! Higgyétek el, hogy semmi sem történik kívülről keletkezett hatásra! Mikor fogjátok végre elhinni, hogy nem azért kell hirdetnetek tanításomat, és nem azért kell tanúságot tenni Mellettem, mert ennek lesz következménye mások megtérése, hanem azért, mert ezzel igazoljátok saját megtéréseteket! A különböző szekták terjedése egyáltalán nem veszélyesek az enyéimre nézve!
Az enyéim számára egyetlen veszélyt a BŰN jelent! Ezt pedig nem tudja más elkövetni a te kontódra. Amikor arról beszéltem, hogy inkább attól féljetek, aki a testet-lelket a kárhozatba képes taszítani, akkor pontosan arra figyelmeztettelek benneteket, hogy önmagatokkal szemben legyetek óvatosak (Máté 10;28)!
Tanácsom tehát a következő: Ha valaki az említett cikkel kapcsolatban megkérdez téged, akkor tégy tanúságot Mellettem, de ne szállj vitába senkivel, amíg nem provokálnak.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/888

Jézus - Hang

2. hét

(2018. 01. 08. - 14.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: KERESŐ LÉLEK VAGYOK

Sok kérdésben keresem a megfelelő eszközöket.

A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

Föltettél tizenegy kérdést, s közben megjegyezted, hogy tudod, Én szívedben élek. Nem azon kellene gondolkodnod, hogy hogyan is tudnék benned hatékonyabban működni annak érdekében, hogy növekedj a szere-tetben? A szeretéshez nem eszközöket kell keresni, hanem el kell kezdeni jót akarni ott és akkor, ahol és amikor arra lehetőség mutatkozik! Te látásban, aura-ismeretben és sok olyasminek ismeretében akarsz előbbre lépni, ami legtöbb embert éppen abban segít, hogy elmenjen a lényeg mellett! A lényeg: SZERETNI ÉS SZERETNI TANÍTANI!
Kedves Barátom! Lehet, hogy kevés időd van a tanulásra, de ahhoz nem lehet kevés időd, hogy másért élj! Ezt minden pillanatban meg lehet tenni, és meg is kell tenni annak, akinek a szívében élek! Nem aura-látásra vagytok teremtve, és még csak arra sincs szükséged, hogy gyakorold az imában való elmélyedést! Neked pontosan arra van szükséged, hogy ne foglalkozz önmagaddal, hanem segíts ott és úgy, ahol és ahogyan éppen képes vagy rá! Semmi más dolgod nincsen! Imádkoznod úgy és annyit kell, hogy ezt meg tudd valósítani! Csak aki elveszíti életét, az találja meg azt! (Máté 10;39 és 16;25).

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/889

Jézus - Hang

Megjegyzés: A 890-es levél aktualiítását vesztette, mert az ott említett alkoholmentő szolgálat megszünt.

3. hét

(2018. 01. 15. - 21.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: SZERETNÉK JOBB LENNI ÉS MÁSOKON SEGÍTENI

1. Hol rontottam el az életemet?
2. Mit tehetek a családom tagjaiért, hogy Istenhez jussanak?
3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem?
4. Miként kell vélekedni az ufókról?
5. Mit tehetek meghalt hozzátartozóimért?

A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága nem olyan, mint amilyen lehetne, ha a másik fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája az, hogy a házasságot a boldogság szigetének gondolja legtöbb ember mindaddig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol pedig az történik, hogy a tapasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, amikor valamelyik fél meghal. Azt kell megélnie a Földön maradottnak, hogy bálványa ledőlt, tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát.
Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó, ha eljutnak az elfásulásig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször az italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek, bár tudják, hogy csak pillanatnyi fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszonyok szintén vagy narkotikumok után néznek, vagy valami babonás vallásosságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. Boldogság helyett a bódultság állapotát igyekeznek elérni.
Ilyen hosszú bevezetés után válaszolok első kérdésedre. A Földre általában olyan elrontott élettel jöttök, amely életet a szeretet áldozatai által vagytok képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek. Igen, mert Isten országában nem olyan gazemberek vannak, akik miután bocsánatot kértek Istentől, bocsánatot nyertek, hanem olyan szentek, akiket Isten szentté tett! Igazzá tett! Újjá teremtett! Ezért boldog mindenki, aki ott van. Tehát nem azért, mert Isten irgalma oda juttatta, hanem azért, mert nincs szégyellni valója, mivel új teremtmény!
Házasságodban tehát a feladatod az, amit aláhúztam!

2. Semmit nem tehetsz azért, hogy családod tagjai Istenhez jussanak. Ők sem spórolhatják meg az áldozatos szeretet keresztútját! Én sem spórolhattam meg, pedig Én nem egy elrontott élet megjavítását vállaltam, amikor a Földre születtem! Hogyan is kerülhetné hát ki az, aki éppen csak ilyen életáldozat által válhat alkalmassá arra, hogy újjászülessen? Te csak önmagad odaadottságán dolgozhatsz! De e téren nem szabad bűnrészességet vállalnod! Vagyis nem bólinthatsz rá arra, amit rossznak ítélsz, még akkor sem, ha ezért haragudni fognak rád! Éppen ezek a hozzáállásaid biztosítják számodra az áldozattá válást. A jobb a békesség! nem az Én szándékom szerinti gondolkodást igazolja. Sokkal jobban e mondatom: 'Nem békét jöttem hozni a föld-re, hanem kardot' (Máté 10;34)!

3. Tehát előző életed hibái miatt is kell vezekelned. És azért is, hogy helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szilárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon megkeserítette beosztottaid életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!

4. Jobb, ha szellemi lényekről beszélsz. Vannak jó és vannak rossz szellemi lények. Ez utóbbiak az Istent szeretőknek nem tudnak ártani, mivel nekik minden a javukra válik (Róm 8;28)!

5. Imádkozz a megholtakért! Magadnak is, nekik is ezzel teszed a legjobbat!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/891

Jézus - Hang

5. hét

(2018. 01. 29. - 03. 04.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI

Fogadd el imámat, és segíts, hogy Veled tudjam élni életemet.


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

"Kedves Barátom!
Engem könnyű megtalálni, de nem könnyű megtartani. Aki Hozzám emeli lelkét, az már kapcsolatba is került Velem. De aki nem vállal Engem, mint UTAT, az megszakítja velem a kapcsolatot akkor is, ha lelkét időnként Hozzám emeli. Sőt! Akkor is, ha igyekszik állandóan lelkét Hozzám emelni.
Ti nem azért születtetek a Földre, hogy imádkozzatok, hanem azért, hogy önzéseiteket levessétek. E feladat elvégzéséhez természetesen nélkülözhetetlen az imádság, de csak mint eszköz! Szeretetben csak gyakorlat által lehet növekedni. És ez az, amiért leszülettél te is a Földre! Ha elolvasod a HANG-könyveket, kitisztul előtted, hogy mit is jelent szeretetben növekedni.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/892

Jézus - Hang

6. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Hogy hívják őrangyalomat?
2. Milyen vagyok szerinte?


A HANG válasza:

"Kedves Barátom!

1. Legjobban teszed, ha őrangyalodnak nevezed azt a szellemi testvéredet, aki sokat fárad azért, hogy lelkedben rendet teremtsen. Azért teszed legjobban, ha őrangyalnak nevezed, mert bizonyos lelki fejlődés után változik a szellemvezetőd. Amint ugyanaz a személy jár óvodába, elemibe, középiskolába, egyetemre, de a tanárok nem ugyanazok, így van a szellemvilágban is. Ezért legjobb, ha őrangyalodnak nevezed azt, aki valóban éppen akkor őrangyalod, amikor szólsz hozzá.

2. E második kérdésedre nem lehet válaszolni. Te magad is tudod, hogy egyik nap ilyen vagy, a másik nap olyan vagy! A Földön nincs végleges megállapodottság. Ezért nem avatható szentté senki addig, amíg a Földön él!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/893

Jézus - Hang

7. hét

(2018. 02. 12. - 18.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: LEHET HÍVŐNEK HITETLEN PARTNERE?

Hívő leány járhat-e hitetlen fiúval?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

HANG: "Kedves Gyermekem!

Kérdésedre csak félreérthető választ lehet adni. Ezért inkább másképpen teszem fel e kérdést, és akkor pontos választ kaphatsz kérdésedre.
Járhat-e hívő leány rossz szándékú fiúval, vagy csak jó szándékú fiúval tartson kapcsolatot? Mint látod, e kérdésben már benne van a válasz is. Nyílván csak jó szándékú fiúval érdemes kapcsolatot tartani! De honnan lehet tudni, hogy melyik fiú jó, illetve rossz szándékú?
Jó szándékú az, aki nyitott arra, hogy Isten, lélek, örökélet témákkal foglalkozzék. Aki menekül az ilyen témák elől, vagy érvek helyett minősítésekkel áll elő (szidja a papokat, a vallásosakat, a templomokat, a szertartásokat, stb.) az akkor is rosszhiszemű, rossz szándékú, ha ezt mézesmázos szavakkal teszi, s közben udvarló szavakat, mozdulatokat (simogatás, ölelés,) tesz. Az ilyen még a hitetlennél is rosszabb! Igen, mert lehetnek jó szándékú hitetlenek, és lehetnek olyanok, akik rossz szándékúan is hívőknek tartják magukat.
Az egyedül fontos tehát az, hogy valaki jó szándékúan tanulékony vagy sem!?
Nagyon sok olyan ember van, aki rossz szándékú, s közben minden lehető vallásos rendezvényben szerepet akar játszani! A vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög. Az első testvérgyilkosságot is (Káin és Ábel) oltárvita váltotta ki, melyben az egyik vallásos - Káin - rossz szándékú volt!
Legyen számotokra a legfontosabb az, hogy mindig jó szándékkal és tanulékonysággal akartok csak élni és szóba állni!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/894

Jézus - Hang

8. hét

(2018. 02. 05. - 11.)

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: OKA VAGYOK FÉRJEM HALÁLÁNAK?

1. Férjem baleset áldozata lett. Ha nem engedtem volna oda, akkor is eléri őt a halál?
2. Halála előtt integetett. Vajon mit akart ezzel közölni?
3. Lesz még valaki, aki úgy mellettem és gyermekeim mellett lesz, mint ő?
4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?


A HANG válasza:

"Drága Gyermekem!

1. Ha valaki nem szántszándékkal akar meghalni, az mindig az Általam küldött angyallal találkozik, amikor meghal. Férjeddel is ez történt.
2. Amit kezével ki akart fejezni, az saját benső lényének bizonyos rendezetlenségét jelezte, de boldogságának lényegét nem érintette. Olyasmit akart kifejezni, hogy ő értetek akart élni.
3. Ne ringasd magadat hamis illúziókban! Te kaphatsz mástól pillanatnyi enyhülést fájdalmaidra, de a te számodra is csak Nálam van igazi otthonod. Gyermekeidnek pedig csak egy természetes apja lehet, s ez nem pótolható és nem is szükséges! Elhunyt férjed halála nem szakította meg azt a kapcsolatot veletek, amelyet földi életében kiépített. Most is értetek él, csak más dimenzióban, és ez számotokra nem hátrányt jelent. Hátrányt csak az Én hiányom jelent mindenki számára!
4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek. Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/895

Jézus - Hang


Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
06/30/202-5553
info KUKAC web-hang PONT hu
http://web-hang.hu

(E-mail címünket a kéretlen levelek elleni védekezés miatt írtuk ki a fenti formában.)