Grafomotoros fejlesztés


DISZGRÁFIA PREVENCIÓ-KORREKCIÓ
Vagyis
ÍRÁSZAVAR MEGELŐZÉSE ÉS JAVÍTÁSA


MÉRJE FEL GYERMEKE KÉPESSÉGEIT!

Szilágyiné Makra Ildikó Grafo-pedagógus


Könnyen veszi-e gyermeke a leendő akadályokat?

Háromszor 50 perc alatt, szakszerű felméréssel, közös beszélgetéssel megkeressük a gondok gyökerét.

A felmérés után a szülő kap a gyermekéről egy teljes személyiségképet. Ebből megtudhatja milyen értelmi, érzelmi, akarati, kommunikációs, tanulási, beilleszkedési képességei vannak a gyermekének.

A grafomotoros fejlettség-felmérés eredményei megmutatják, hogy a gyermek életkorához képest, milyen szinten van.
Kézfejlődésének, írómozgásának, az ezt befolyásoló agyterület fejlettségi fokának mértékét az átlaghoz képest, amiből kiderül mi is az eredeti oka a grafomotoros nehézségnek.

Mi történhet, ha nem sikeres az iskolakezdés?

Azok a gyermekek, akiknél bármilyen részképesség zavar található, jellemzően magukat okolják a hibáikért. Azt hiszik rosszabbak a többi gyermeknél, így romlik az önértékelésük, sérül az énképük. Változatos válságreakciók léphetnek fel.

A gyermekek - személyiségtípustól függően - próbálnak kompenzálni: bohóckodás, agresszív viselkedés szóban és/vagy tettben, magatartászavar, tudálékoskodás, hízelgés, mindent megmagyarázás, stb... -ill. a visszafogottabb gyermekek az önfeladásig alkalmazkodnak, esetleg elkeserednek, így iskolakerülés, öngyilkossági hajlam, neurotikus tünetek, depresszió, pszichoszomatikus betegségek, alkohol-, és drogfüggőség és egyéb devianciák alakulhatnak ki ennek talaján.

A közösségtől való eltérés, a "másság" többnyire magával vonja a kiközösítést, vagy negatív hangadóvá válást, ami semmiképp sem vezet kedvező személyiség-jellemzők kialakulásához. A gyermek által sikeresnek ítélt, negatív élethelyzet- és probléma megoldási módok a legkirívóbb eseteket produkálhatják.

A gyermekek komoly veszélybe kerülhetnek, főleg ha a felnőttek nem értik meg, lebecsülik, szidják, megszégyenítik. Ezért is fontos a gyermek állapotának aktuális megbeszélése.
A tünetek megjelenésekor a felmérés és prevenció sokat segíthet ezeknek a gyermekeknek.

Mit kap a szülő a felmérés után?

Az okok megértésével egyénre szabott célmeghatározás történik, melyben konkrétan le van írva, mit kell fejleszteni.

Kap még egy gyakorlati elemekre épülő, naponta használható, konkrét feladatsort. Ezen az írásos anyagon laikusként is eligazodhat a szülő, de szakembernek is irányt mutathat a további együttműködéshez.

Amennyiben a gyermek óvodás, kézhez kapja a szülő a - jelenleg érvényben lévő- iskolaérettségi követelményeket, hogy önmaga láthassa, minek kell hivatalosan megfelelni.

Ezen kívül pedig lehetőséget kapnak a további egyéni fejlesztésre.

Amennyiben a megelőzés már elkésett, - de a gyermek együttműködő- sikeres korrekciókra van lehetőség felnőttkorig bármely esetben.

Egy felmérő csomag három alkalomból áll:

Három foglalkozás után megtudhatja, hogy gyermeke milyen esélyekkel indul az életbe, a jövőbe.

Türelmes megértéssel, a gyermeket körülvevő felnőttek számára a gyermek állapotáról való ismeretadással, nagymértékben segíthetjük a gyermek fejlődését.

Mit kapnak, ha folyamatosan járnak az egyéni fejlesztésre?

Az adott időpontban csak az ön gyermekével foglalkozom, az ő képességeit bontakoztatom ki. Pozitív jellemzőit megerősítem, feszültségoldó játékokkal oldom grafikus nehézségeket befolyásoló szorongását.

Egy-egy foglalkozás időtartama 50 perc, ezután a szülővel megbeszélem az aznapi teljesítményt és a heti -szülőre vonatkozó- feladatokat. Ezek ötletek a részére, hogy egy-egy héten mit figyeljen a gyermekénél. Házi feladatot csak abban az esetben kap a gyermek, ha nagyon szükséges, illetve ha a szülő és gyermek kapcsolatát ez nem veti vissza.

A foglalkozások türelemmel és jó hangulatban zajlanak. Változatos sokrétű feladatokat végzünk játékos formában, a gyermek egyénre jellemző kedvelt tevékenységeiből, témáiból kiindulva, a szülő igényeire is építve.

A fejlődés útja nem egyenletes. Eleinte elég, ha szívesen jár a gyermek, hiszen ez a belső pozitív motiváció alapja. Az első apró sikerélmények elkísérik a gyermeket a mindennapi közösségébe. Ezután kezdnek majd onnan visszajelzések érkezni a szülőknek, gyermeknek. Konkrét fejlődés tapasztalható, amit visszatérő mérésekkel ellenőrzök. A foglalkozás-sorozat, hosszabb időtartam alatt fejti ki hatását, hiszen egy-egy alkalom nem sokat változtat az emberen. Ezért a sorozat időtartama gyermekenként változó.

Még egy fontos dolog!

Javasolt a lazább nyári időszak alatt is rendszeresen részt venni a foglalkozásokon, mert sokszor ebben az időszakban van ugrásszerű fejlődés.
Ennek oka, hogy ilyenkor stressz-mentesebb az életük, mert kevesebb negatív inger éri a gyermekeket.
Tehát jobb eredményeket produkálnak, ami viszont megerősíti önbizalmukat a további időszakra is.


ÉLETRE SZÓLÓ BEFEKTETÉS
A JÖVŐ INDÍTÁSÁHOZ


DISZGRÁFIA PREVENCIÓ-KORREKCIÓ

Szilágyiné Makra Ildikó
Grafo-pedagógus
Tel.: 06 70 / 529 89 12
E-mail: grafobazis@gmail.comKinagyítható képek arról, hogy milyen volt és milyen lett a gyerekek rajz-és íráskészsége

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztésKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK


Kedves Ildikó!

Olyan jó látni, hogy Zolikám írása mennyit javult. Már nincs - a tanár által - pirossal áthúzott oldal a füzetében, megszűntek a felszólítások a lap alján, sőt csillagot, kis biztatást, apró dicséreteket találok a helyükön. Zoli sokkal szívesebben jár iskolába és több barátja is van. Örülök, hogy Rád találtunk.

Szeretettel üdvözöl: Kissné Dombi Katalin és Kiss Zolika


Kedves Ildikó!

Örömmel üzenem, hogy Dani igen jól teljesít az iskolában és a füzetei is olvashatóak. Nem gondoltam volna, hogy az én enyhén fogyatékos gyermekem valaha is fog tudni rajzolni, nemhogy írni.

Köszönjük a segítséget, kitartó biztatást és szeretetet: Tőke Dávid és Danika


Kedves Ildikó!

A héten megint eszembe jutottál, mert Levi írásán nagyon meglátszik fejlesztő munkád eredménye.
Majd elolvadtam a gyönyörűségtől, amikor megláttam a geometriai füzetet, amit most kezdtek el írni. Szép formás betűk és a sima lapon egyenes sorok, nem pedig lefelé csúszó mondatok. Köszönet, mert ez a te türelmes hozzáértő munkádat dicséri.
Jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Üdv: Irén és Levi


Kedves Asszonyom!

Köszönettel látom, hogy tizenéves nagy fiam olvashatatlan írása hónapról hónapra olvashatóbb. Már azok a tanárok is észreveszik, akik nem tudják, hogy grafomotoros fejlesztésre jár. Igaz én rövidebb időre számítottam, de belátom megéri a rendszeres gyakorlás. Ábel sosem volt egyszerű gyerek, Önhöz mégis szívesen jár, jól érzi magát, ez pedig nagy szó, mert majdnem-felnőtt tiniként elég elutasító otthon. Nem csak a füzetei rendezettebbek, de kezd magára találni a világban.

Köszönjük segítő foglalkozásait. Gratulálunk eredményeihez.
Üdvözlettel: Kemény András és Ábel


Kedves Ildikó!

Köszönjük a szeretetteljes személyes foglalkozásokat. Tudom, hogy Gabika - enyhe fogyatékosként - nem mehetett volna soha normál iskolába. A te kitartó játékos foglalkozásaid vezettek oda, hogy - sok türelem után- a helyi Pedagógiai Szakszolgálat és a Tanulási Képességfejlesztő Bizottság is egybehangzóan, elengedte normál első osztályba.
Most, túl az első féléven látom igazán, hogy jó közepes eredménnyel boldogul a normál képességgel született gyermekek között. Ezt neked köszönhetjük.

Tisztelettel és szeretettel üdvözlünk: Németh Gáborné Kati és családja


Tisztelt Hölgyem!

Hálásan köszönöm gyermekem meglepő írásjavulását. Szkeptikus voltam, mert én sem írok szépen. Nem gondoltam, hogy lehet ezen javítani bármit is. Meghatározottnak gondoltam. Mivel Péter fiam középiskolába megy, és a jelenlegi iskolában már megszokták az írását, de egy magasabb szinten, ismeretlen helyen féltem hogyan fogják ezt tolerálni.
Köszönjük a szép eredményt, nyáron is vállaljuk a fejlesztést, mert igencsak hasznos.

Tisztelettel: Nánási család

További információk a grafomotoros fejlesztésről


Tanfolyamok Előadások


A grafomotoros fejlesztés: finommozgások koordinációjának, rajz- és íráskészségének a fejlesztése. A "grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése.

A grafomotoros zavarok okai:

Különböző okok találhatóak a háttérben, többnyire több ok is lehetséges, ezért fontos a szülővel való baráti beszélgetés közben anamnézist készíteni.
Szomatikus (testi)- görcsös, vagy tónustalan kézizmok, rövid, nehezen mozgó ujjak, ujjpercek, agyi mozgásvezérlés zavara, stb.
Mentális (értelmi) organikus agykárosodás, átmeneti kémiai zavar, keresztmodalitások (látási, hallási észlelés) zavara, stb.
Pszichés (lelki) szorongás, trauma, kisebbségi érzés, túlzott megfelelési vágy, túlzott követelményszint, stb.
Szociális (társadalmi) ingerszegény környezet, elhanyagoló nevelés, nem megfelelő minta követése, stb.


A grafomotoros zavar jelei:

A gyermek ügyetlen, finommozgás koordinációja gyengébben fejlett azonos életkorú társainál. Nem akar, nem tud, nem mer, vagy nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, aprólékos, finom kézmozgásokat igénylő feladatokat végezni. Pld: Nehezen tudja ruháját begombolni, cipőfűzőjét befűzni, csomót, illetve masnit kötni, cipzárt bekapcsolni, stb.


A grafomotoros fejlesztés tartalma:

Grafomotoros fejlesztés szükséges mindazoknál a gyerekeknél (személyeknél), akinél problémás az ábrázolás, az írás, vagy a finommozgások növelése. Valami oknál fogva retardáció, ill. regresszió történhet e területeken. A fejlesztéssel megelőzhető, ill. csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása, (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), melyek a rárakódó negatív visszajelzések kompenzálásaként magatartási zavarokhoz vezethetnek.


A fejlesztés feladata:

Célzott gyakorlat-sorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és erősségű, kontrollált, célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését, a folyamatos, rugalmas vonalvezetést, pontos vonalkapcsolásokat és jó formaalakításokat különböző méretekben. Helyes ceruzafogás és használat elsajátításának elősegítése.


A fejlesztés módszerei:

Mivel a grafomotoros zavarok okai változatosak, így a megoldási módok is egyénre szabottak. Ezek közül néhány: légzőgyakorlatok, relaxáció, kéz-ujj masszázs, az agyféltekék összehangolt működését is elősegítő keresztezett nagymozgások, a finommotorikát fejlesztő változatos apró mozgások, stb.


A fejlesztés hatása

Az okok ismeretében, célzott játékos gyakorlással, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő haladással, az alapvető érési periódusban jelentős eredményeket lehet elérni.
Főleg 5-7 éves korban, a normál érési folyamatra építve lehet ugrásszerű fejlődést elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finommozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja.
A szerkezet és funkció egységének és kölcsönhatásának elve alapján tudjuk, hogy a szerkezet, - az agy alapja a működésnek, a működés viszont fejlesztőleg hat vissza a szervezetre, így folyamatosan magasabb rendű működés, fejlődés jön létre.
A mozdulatokat és koordinációjukat az agy hozza létre, de a mozgás visszahat az agy különböző területeinek fejlődésére is. Tehát folyamatos interakciók közben, folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak, amelyek a tanulás során megerősítődnek-rögződnek, ill. gátlódnak-kioltódnak. A rögződő grafikus- és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával változik a személyiség egyéb válaszmintázata is. Átalakul viselkedése, kapcsolatai, mert minden síkon történik változás.
A különböző okok alapján létrejövő, hasonló magatartási, cselekvési, mozgási zavarok feloldása, áthangolása különböző módszerekkel, visszahat az eredetre. A zavart kiváltó gátlások feszültségek, blokkok csökkennek, átíródnak, új agyi kapcsolatok, járható utak létesülnek az agy szinapszis rendszerét tekintve testi, az egyén késztetésére nézve tudatalatti és tudatos cselekvési szinteken egyaránt.
A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, egyénre szabott módszerek változatos kinesztetikus-, taktilis ingerek és kézmozgások, a finommotorikus fejlődés visszahat az agy egyébterületeinek fejlődésére is. Fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia, és még sok fontos szellemi képesség, mely a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelent, és meghatározza a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.Mi a grafomotoros fejlesztés?

A finommozgás koordinációjának, azon belül a kézügyességnek a fejlesztése. Rajz- és íráskészség fejlesztése.

A "grafomotoros" kifejezés, az írás kivitelezéshez szükséges rajzoló- és írásmozgás(ok) megnevezése.
A grafomotors zavar (diszgráfia) a fejletlen finommozgás-koordináció megnevezése. Akkor jön létre, ha az íráskészség kialakulása nehezített, zavart, vagy egyenetlen.

A rajzoláshoz és későbbi íráshoz szükséges:

pont fixálásának képessége, fókusz megtartása,
térbeli helyzet és -viszony helyes használata,
alak-háttér percepció, alakkonstancia,
szem-kéz koordináció,
ritmusérzék.

Grafomotoros foglalkozás szükséges mindazoknál a személyeknél, akiknél problémás az ábrázolás, írás, vagy egyéb finommozgások minősége.

Gyermekeknél:

Rajzkészség kialakítása,
írómozgásra előkészítése,
felkészítés a sikeres iskolakezdésre.

Felnőtteknél:

Gördülékenyebb írás kialakítása,
ami visszahat a személyiségre,
sikeresebb emberré válhatunk általa.

Időseknél:

Merev mozgások harmonizálása,
agyvérzés után az írás újra kialakítása.
Az aláírás - mint személyiséghordozó azonosító-jegy - újrastruktúrálása.

Megelőzhető, vagy csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása.
Oldhatóak az érzelmi alapon létrejött blokkok,
melyek gyengítik a memóriát és zavarokat okozhatnak a szellemi teljesítményben.
Alakul a személyiség viselkedés- és cselekvésmódja, magatartása.
Javul a finommozgások minősége, és a rajzkészség.

Folyamatos interakciók közben folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak.
A rögződő grafikus - és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával pozitívan változik a személyiség.Az alkalmazott, egyénre szabott módszerek által fejlődik:

mely a sikeres érvényesülésben előnyöket jelent és meghatározza az egyén önmagához és külvilághoz való pozitív viszonyát.Tanfolyamok: Előadások:
Grafológia Grafológia
Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés
Íráselemzés Íráselemzés
Rajzelemzés Rajzelemzés
Írászavarok

Megjegyzés:

A tanfolyamok 2-4 naposak.

Szilágyiné Makra Ildikó
Grafo-pedagógus
Tel.: 06 70 / 529 89 12
E-mail: grafobazis@gmail.com

Ugrás a weblap elejére

Készítette: Web-Hang Internet Stúdió